PKU – Som ett brev på Posten

Som ett brev på Posten (scannat och genomsökt i god demokratisk anda) glider vi nu vidare en bit till på det sluttande planet (eng). När staten nu skaffat sig kontroll över våra tankar är kontroll över vår DNA ett naturligt nästa steg.

Regeringen vill alltså släppa lös Polisen i Karolinskas forskningsregister, PKU. Utöver att ge Polisen större befogenheter att beslagta prover vill regeringen också titta närmare på möjligheter att försvåra eller helt avskaffa möjligheten för den enskilde att begära blodprovets förstörelse. En naturlig konsekvens. Ingen idé med ett Polis-DNA-register om skurkarna kan radera sina egna uppgifter.

blood1.jpg

Med tanke på hur regering och riksdag agerar nuförtiden ska vi nog räkna med att detta blir verklighet i en snar framtid. Tag därför tillfället i akt och se till att ditt prov förstörs medan du fortfarande har laglig rätt till din egen DNA.

Så här gör du
Skriv ett brev där du begär att ditt prov ska försöras. Se till att följande uppgifter finns med:

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Födelsesjukhus
  • Moderns namn och personnummer

Skriv under och skicka till:
PKU-laboratoriet

CMMS C2-71
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Läs mer