Steve Jobs

Steve är en fantastisk talare. Han lyckas få bagateller att framstå som revolutionerade. Men ibland kan det bli väl bra. Hans key note härrom dan var nästan 90 minuter. Då är det skönt med sammanfattningar. Här får du det viktiga på en minut istället.

[HTML1]