Svar från de gröna

Jag mailade MP för ett tag sedan och frågade vad de hade för källa till uppgiften “Varje minut utrotas en djurart”. Idag kom det ett svar:

Det är svårt att få fram några exakta uppgifter på hur många arter det är som försvinner eftersom alla inte är kända. Alla våra affischer är tillspetsade, det är deras form. Syftet är att väcka uppmärksamhet åt en viss fråga som är viktig för oss gröna. Texten om artutrotning speglar ett framtidsscenario som vi fruktar att ska komma.

Ytterligare kommentarer överflödiga.

Ridå.