Är det ok att ljuga hur mycket som helst?

Miljöpartet har tapetserat stan med påståendet “Varje minut utrotas en djurart”.

1440 minuter och djurarter per dygn skulle innebära att planetens samtliga 1 249 008 djurarter är finito i mitten av januari 2009. Spännande.

Hur kan Miljöpartiet få ljuga så uppenbart utan att någon protesterar?